Iki kitų metų stabdomos kelionės į Šarm El Šeichą

Sumažinti Padidinti Teksto dydis Spausdinti puslapį

Ir vėl nutraukiamos poilsinės kelionės į Egiptą

Po konsultacijų su Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) kelionių organizatoriai „Tez Tour“ ir „Novaturas“ stabdo skrydžius į Šarm aš Šeicho oro uostą iki 2016 metų sausio 03 dienos imtinai. Lapkričio 15 dieną bus parskraidinti turistai, šiuo metu esantys Šarm aš Šei­cho kurorte.

Ke­lio­nes už­si­sa­kę tu­ris­tai vie­toje su­pla­nuo­tų at­os­to­gų Šarm aš Šei­cho ku­ror­te ga­li rink­tis al­ter­na­ty­vų poil­sį Hurgadoje ar kitas atostogų kryptis, taip ne­keisdami at­os­to­gų pla­nų.

Vi­si šalies piliečiai, už­si­sa­kę ke­lio­nes į Egip­to Šarm aš Šeicho kurortą artimiausiu metu, ra­gi­na­mi kreip­tis į agen­tūras, ku­rio­se įsi­gi­jo ke­lia­la­pius. Taip pat vi­sų ke­liau­to­jų, ku­rie dar pla­nuo­ja ar­ba jau yra įsi­gi­ję ke­lio­nių pa­ke­tus į Egip­tą, pra­šo­ma ati­džiai sek­ti ke­lio­nių or­ga­ni­za­to­riaus ir URM skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją bei susisiekti su sa­vo ke­lio­nių agen­tū­ra.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.